Անկետա
1. անուն ազգանուն
2. սիրածի անուն ազգանուն
3. քանի սիրած եք ունեցել  (նրանց անունները)
4. քանիսն են ձ Ցեզ սիրել
5. քանիսը ոչ
6. պատմեք թե ինչու եք սիրահարվել սրան կամ նրան (5 տողից ոչ պակաս)